Mucynoza mieszkowa

Autor: Hair Medica
Utworzono: 12 maja 2017

Spis treści

 

Obraz histologiczny mucynozy mieszkowej charakteryzuje się występowaniem zarówno zwyrodnienia mucynowego pochewki zewnętrznej korzenia włosa oraz gruczołów łojowych, jak i nacieku zapalnego utworzonego z limfocytów, histiocytów oraz eozynofili. Zmiany skórne polegają na występowaniu rumieniowatych, nacieczonych ognisk ze złuszczającą się powierzchnią oraz grudek mieszkowych lub uwydatnieniu ujść mieszków włosowych; schorzenie może przebiegać także z wystąpieniem łysienia ( alopecia mucinosa). Łagodna mucynoza mieszkowa, wykazująca się tendencją do występowania u pacjentów w młodszym wieku( poniżej 40 r.ż.), charakteryzuje się niewielką liczbą zmian skórnych, zlokalizowanych zazwyczaj na skórze głowy i szyi.

Mucynoza mieszkowa w 15-30% przypadków wykazuje związek z chłoniakiem, szczególnie zaś z ziarniniakiem grzybiastym, wywodzącym się ze skórnych limfocytów T. Nadal pozostaje niejasne czy mucynoza mieszkowa jest stanem przejściowym, ewoluującym w tych przypadkach w kierunku ziarniniaka grzybiastego. Nie istnieją pojedyncze cechy kliniczne lub histologiczne umożliwiające prognozowanie, u jakich to pacjentów schorzenie będzie przebiegało łagodnie, jakkolwiek u chorych, u których rozpoznano ziarniniaka grzybiastego, rzadko stwierdzano występowanie zmian początkowych na skórze głowy i szyi. Związany z mucynozą mieszkową chłoniak wykazuje tendencję do występowaniu u pacjentów po 30 roku życia oraz z rozleglejszymi zmianami skórnymi, a także prawdopodobnie z objawami ogólnoustrojowymi, do których zalicza się nocne poty, utratę wagi ciała oraz limfadenopatię.

 

Postępowanie:

 

Nie istnieje standardowa terapia mucynozy mieszkowej.

W przebiegu łagodnych postaci tego schorzenia pojawia się spontaniczna remisja, więc prowadzenie jedynie obserwacji przebiegu schorzenia jest istotne.

 

Badania specjalistyczne:

 

  • Biopsja skóry głowy

  • Badania immunohistochemiczne oraz analiza receptorów limfocytów T mogą się okazać pomocne jako uzupełnienie biopsji skóry

  • Należy rozważyć przeprowadzenie badań w celu wykluczenia chłoniaka lub innego leżącego u podłoża mucynozy mieszkowej schorzenia

 

Brak komentarzy do wpisu