Polityka prywatności szkolenia

 

Polityka prywatności

Szanując prawo do prywatności Klientów serwisu oraz osób korzystających z usługi

„newsletter” w serwisie hairmedica.pl, w dbałości o przestrzeganie przepisów prawa, Ramstus opracował politykę ochrony prywatności osób korzystających z serwisu hairmedica.pl („Serwis”). Pojęcia użyte w Polityce Prywatności, niezdefiniowane odrębnie, mają znaczenie nadane im w Regulaminie.

 1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 czerwca 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) jest Ramstus Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Świętokrzyskiej 18, 00-052 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział KRS pod numerem KRS 0000480539 , REGON: 146953161, NIP: 5252568292.
 2. Dane osobowe Klientów oraz osób, które korzystają z usługi „newsletter” są przetwarzane z poszanowaniem zasad przewidzianych w RODO oraz ustawie z dnia 18 czerwca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017.1219 t.j.).
 3. Podczas Rejestracji osoba, która zostawia dane w serwisie hairmedica.pl podaje dane osobowe takie jak adres e-mail, w celu umożliwienia świadczenia usług przez Administratora. Dodatkowo, Użytkownik podając w polach edytowanych: nr telefonu komórkowego, imię i nazwisko, regon firmy, nip firmy, nazwę i adres salonu, miasto, typ salonu oraz datę szkolenia wyraża zgodę na ich przetwarzanie. Wyrażenie przez Użytkownika wspomnianej zgody stanowi podstawę do przetwarzania danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Dane osobowe są przetwarzane w procesie realizacji zamówienia oraz komunikacji Użytkownika z serwisem hairmedica.pl, a także mogą być przetwarzane przez Usługodawców (Podmiotów zewnętrznych współpracujących z hairmedica.pl realizujących rezerwowaną przez klienta usługę) w celu realizacji Usług będących przedmiotem rejestracji, a w szczególności w celu wykonywanie połączeń telefonicznych w zakresie potwierdzania lub zmiany szkolenia.
 4. Dokonując rejestracji poprzez serwis hairmedica.pl Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie następujących danych osobowych: email, nr telefonu komórkowego, imię i nazwisko, regon firmy, nip firmy, nazwę i adres salonu, miasto, typ salonu oraz datę szkolenia. Zgoda udzielana jest w celu realizacji rejestracji na szkolenie i komunikacji z serwisem hairmedica.pl. oraz w celu marketingu towarów i usług własnych oraz Usługodawców. Dane wprowadzane podczas rejestracji mogą być przetwarzane przez Usługodawców, ale tylko w zakresie niezbędnym do realizacji Usługi, a w szczególności w celu wykonywanie połączeń telefonicznych w zakresie potwierdzania lub zmiany szkolenia.
 5. Administrator serwisu dodatkowo może kontaktować się z klientem w celu weryfikacji Usługodawcy pod kątem szkolenia.
 6. Dodatkowo Użytkownicy, jeżeli wyrazili zgodę, mogą otrzymywać drogą elektroniczną na podany podczas Rejestracji albo dokonywania rejestracji adres email, informacje handlowe dotyczące towarów i usług własnych oraz Usługodawców.
 7. Użytkownicy a także osoby, które nie skorzystały z rejestracji poprzez serwis hairmedica.pl mogą wyrazić zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na podany adres e-mail bezpłatnego newslettera od Ramstus. Newsletter ten zawiera informacje handlowe dotyczące towarów lub usług własnych oraz partnerów Ramstus (jeżeli wyrażono zgodę).
 8. Zgoda na otrzymywanie newslettera może być wyrażona zarówno przy pierwszej rejestracji, bądź poprzez wpisanie adresu e-mail w formularzu specjalnie do tego stworzonym.
 9. Administrator danych osobowych zapewnia Klientom oraz osobom, które korzystają z usługi „newsletter”, realizację uprawnień wynikających z RODO, w tym prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Klientów dotyczących narusza przepisy RODO.

 

 1. Odwołanie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu Rejestracji, utrzymania Konta oraz komunikacji z serwisem hairmedica.pl, a także zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych, może nastąpić poprzez wysłanie stosownej wiadomości e-mail na adres: rodo@ramstus.pl
 2. Osoba, która udzieliła zgody na otrzymywanie informacji handlowych w zakresie wskazanym w Polityce Prywatności może ją w każdym czasie odwołać. Wystarczy wysłać wiadomość e-mail na adres rodo@ramstus.pl. Po odwołaniu zgody informacje handlowe i „newsletter” nie będą wysyłane.
 3. Dane osobowe Klientów oraz osób, które korzystają z usługi „newsletter”, są chronione przez Administratora danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także przed innymi przypadkami ich ujawnienia, utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją. W tym celu stosowane są odpowiednie zabezpieczenia organizacyjne, techniczne (w tym programistyczne). W szczególności stosowane są systemy szyfrowania danych.
 4. W przypadku wyrażenia zgody, dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania przez Ramstus. Profilowanie polega na automatycznej (przez system informatyczny) analizie i prognozowaniu zainteresowania usługami kosmetycznymi oferowanymi na platformie hairmedica.pl na podstawie podanych w formularzu danych osobowych oraz pomiarów zachowania na stronie hairmedica.pl oraz informacji uzyskanych ze wszelkich możliwych legalnych źródeł.